De Vereniging Paarden Coaching Nederland is de beroepsvereniging voor paardencoaching. V-PCN staat primair voor het borgen van de kwaliteit ten behoeve van het coachen met behulp van paarden in Nederland, uiteraard naast het behartigen van de maatschappelijke en financiële belangen van en voor haar leden.

V-PCN leden moeten om lid te kunnen worden zichzelf laten toetsen en voorzien van het ‘Keurmerk voor Paardencoaches’ via Stichting Paarden Coaching Nederland (S-PCN) die de certificering en daarmee het keurmerk verzorgt ten behoeve van de V-PCN. De leden worden opgenomen in een speciaal leden register waaruit kan worden opgemaakt of een paardencoach een de vereiste kwaliteitscriteria voldoet.

Daarnaast organiseert V-PCN jaarlijkse bijscholing en intervisie en supervisie bijeenkomsten. De bijeenkomsten zijn zowel nationaal als internationaal georganiseerd. V-PCN bestaat uit een bestuur, de regiomanagers en haar leden.

Tevens is het de bedoeling dat cliënten coaching sessies (deels) vergoed kunnen krijgen van de ziektekostenverzekeraars en UWV, onderwerpen waar V-PCN zich hard voor maakt. De bestuursleden van V-PCN hebben er het volste vertrouwen in dat als haar leden resultaatgerichte kwaliteit leveren de vergoedingen voor hun cliënten er ook zullen zijn. Ook dit vereist een zeker kwaliteitsniveau. Daarvoor heeft V-PCN de taak op zich genomen om het vakgebied te handhaven en te stroomlijnen.