Kwaliteitskeurmerk

Kwaliteitskeurmerk

Accreditatie voor paardencoach opleiders

Kwaliteitskeurmerk voor Opleiders

In Nederland zijn er vele beroepsverenigingen actief op het gebied van het accrediteren van opleiders, trainers en coaches. Ook zijn er binnen de zorgsector vele initiatieven op het gebied van kwaliteit profilering voor bedrijven en professionals. Echter was er tot op heden nog nergens een accreditatie voor paardencoach opleiders op het gebied van de fysieke veiligheid met betrekking tot de paarden alsmede op het gebied van de emotionele veiligheid met betrekking tot de coachee in één.

Vanwege vele aanvragen vanuit zowel opleiders als beginnend paardencoaches, alsmede vanuit de zorgsector, is VPCN in 2021 het basis keurmerk voor opleiders gestart.

Met dit basis keurmerk beoogd VPCN een kwaliteitsslag te maken om paardencoach opleiders kwaliteit te kunnen laten waarborgen en transparant te zijn over een kwaliteit van opleiding richting hun klanten. Het doel hiervan is dat de uiteindelijke klant, de coachee, een kwalitatief verantwoorde coaching kan genieten.

Tevens geeft accreditatie tot het basis keurmerk voor de gediplomeerde studenten van de opleider toegang tot het aanvragen van een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering. Op deze manier draagt VPCN bij aan het waarborgen van een kwaliteitsslag binnen de paardencoach sector.

De kosten bedragen eenmalig €450 voor uitgebreid onderzoek en toetsing door een externe auditor, en €30 voor de plaquette. Vervolgens vindt er een hertoetsing elke 5 jaar plaats, waarvoor ook €450 wordt gevraagd.

Daarnaast wordt er jaarlijks (naast de normale lidmaatschap) een opleiderscontributie van €150 gevraagd. Deze kosten zijn voor de zelfevaluatie, die wordt gecheckt door de V-PCN.

Aanvragen checklist

Accreditatie tot het basis keurmerk biedt voor de gediplomeerde studenten van de opleider toegang tot het aanvragen van een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering.

Accreditatie tot het basis keurmerk biedt voor de gediplomeerde studenten van de opleider toegang tot het aanvragen van een verzekering voor bedrijfs aansprakelijkheid.

Opleiders moeten tenminste voldoen aan de volgende punten:

  • De opleiding moet minimaal een jaar duren om het persoonlijk leerproces van de paardencoach in spe juiste kunnen vormgeven en begeleiden.
  • Er geldt een minimale eis aan het voldoen van praktijkuren.
  • Er geldt een minimale eis aan het voldoen van lesuren.
  • Er geldt een minimale eis aan het voldoen van huiswerk opdrachten.
  • De inhoud van de opleiding moet vooraf helder zijn geformuleerd en gecommuniceerd.
  • De opleiding is geaccrediteerd of bevat een keurmerk van hun in de branche erkende beroepsvereniging, op het gebied van training coaching en onderwijs, anders dan VPCN.
  • Er dient voldoende aandacht te zijn besteed aan een veilige en verantwoorde inzet van het coach paard met andere woorden man is paardvaardig. Daarnaast hanteert de coach en evidence based coach techniek.

De exacte richtlijnen een eisen om te kunnen voldoen aan het keurmerk voor opleiders zijn op te vragen via het secretariaat van VPCN.

Eenmaal per 5 jaar wordt de opleider geacht zichzelf opnieuw te laten toetsen op de vereisten van het basis keurmerk. VPCN is vrij om hernieuwing aan het basis keurmerk toe te voegen, om zich zo te blijven updaten binnen de ontwikkelingen in het werkveld.

In de toekomst zal er ook een Excellent keurmerk voor opleiders worden opgesteld. Het excellent keurmerk voor opleiders zal toegang geven vooruit stromende paardencoaches of wel de klanten van de opleider om een vergoedingen stroom voor een klanten te kunnen genieten. Daarmee even diploma of certificaat van de opleider zeer grote toegevoegde waarde op de markt voor zowel opleider als klant als coachee. Dit alles maakt dat een vereisten zijn om de kwaliteit van de accreditatie voor de opleider te vergroten.

Aanvragen checklist keurmerk voor opleiders