Kwaliteitskeurmerk

Kwaliteitskeurmerk

Profileer jezelf

Kwaliteitskeurmerk voor Paardencoaches

Het kwaliteitskeurmerk voor paardencoaches geeft toegang tot het aanvragen van een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering voor jouw bedrijfsdiensten. Daarnaast laat je aan jouw klanten zien dat jij voor kwaliteit staat. Ook wordt je opgenomen in het kwaliteitsregister van de beroepsvereniging van paardencoaching.

Voor opname in het kwaliteitskeurmerk van paardencoaches is een diploma of certificaat vanuit een opleider in de branche welkom. Heb jij jouw opleiding behaald bij een door V-PCN en geaccrediteerde opleider? Dan biedt dit direct toegang tot het basis keurmerk. Bij inlevering van jouw diploma, certificaten en het uittreksel van het KvK en de verdere vereisten van het basis keurmerk, zal jij direct opgenomen worden in het kwaliteitsregister.

Indien jij bij een niet geaccrediteerde opleider van V-PCN jouw diploma tot paardencoach heb behaald, kun jij ook een toetsing aanvragen tot het basis keurmerk. Echter moet jouw opleiding wel minimaal een jaar hebben geduurd, tenzij jij valt onder de uitzonderingen. Bijvoorbeeld je bent in het bezit van een mensgericht universitair diploma in combinatie met een kort durend paardencoach diploma.

Het is goed om de richtlijnen van het basis keurmerk te downloaden en te bestuderen, en jouw aanvraag in te dienen bij de toetsingscommissie. De toetsingscommissie kan jou adviseren en met jou mee kijken bij jouw aanvraag, en jouw behandeling in acht nemen.

De kosten bedragen eenmalig €250 euro voor de toetsing van het keurmerk en €30 euro voor de plaquette voor op jouw praktijk.

Download checklist

Het kwaliteitskeurmerk voor paardencoaches geeft toegang tot het aanvragen van een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering voor jouw bedrijfsdiensten.

Excellent keurmerk

Voor het excellent keurmerk gelden geheel andere eisen. Met dit keurmerk kan je in aanmerking komen voor diverse vergoedingstromen vanuit zorgverzekeraars, UWV en gemeenten, en daarbij andere eisen vanuit derden.

Bij de kwaliteitseisen van het excellent keurmerk kan je denken aan ondere het hebben van minimaal HBO niveau en het kunnen werken met evident based methodieken. Alsmede dat jij in de basis geschoold bent in de ontwikkelingspsychopathologie of in het bezit bent van psychosocialemedische basiskennis.

Op dit moment is het excellent keurmerk nog niet van start en kan men nog niet bij V-PCN terecht om dit keurmerk te behalen. Zodra het mogelijk is stellen wij jou hiervan via de mail en social media op de hoogte. Voor behaling te zijner tijd behoort een lidmaatschap, en het basis keurmerk tot de voorwaarden om in te stromen tot het excellent keurmerk.

Registratie eisen voor het basis keurmerk

 • Achtergrond psychologische pedagogische SPH mwd cmv agogische therapeutische ervaring of diploma.
 • Eventuele aanvullende coach diploma’s of certificaten.
 • Hippische ervaring aantoonbare minimaal 5 jaar of een bij het vbcn geaccrediteerde basisopleiding tot paardencoach.
 • Basisopleiding tot paardencoach.
 • In bijzondere gevallen is een ruimte middels eigen verklaring om andere routes te onderschrijven en worden kwaliteitsborging op een andere manier bekeken het heeft dus in elk geval zien als je geïnteresseerd bent of denkt in aanmerking te komen voor de basis keurmerk navraag te doen om je te laten toetsen.

Om van het basis keurmerk voorzien te blijven wordt er een keer per 2 jaar bijscholing verwacht.

Onder kwaliteit van zorg als het gaat om coachen van een cliënt met paarden verstaan wij het borgen van A de fysieke veiligheid met betrekking tot de cliënt en paard, en B de emotionele veiligheid met betrekking tot welke grondhouding technieken de coach zich profileert, te meten aan bovenstaande. Welke zich in een checklist vertaalt.

Download checklist

Wat levert het keurmerk u op?

 • Een registratie in het V-PCN kwaliteitsregister.
 • Registratie op de website V-PCN met naamsvermelding.
 • U ontvangt een plaquette voor op uw praktijk.
 • U mag deelnemen aan de jaarlijkse bijeenkomst.
 • Om uw keurmerkregistratie te behouden laat u zich 1 x per twee jaar bijscholen en toont hier kwaliteit mee aan.
 • U profileert door met diploma/certificaat binnen de branche werkzaam te zijn.
 • U mag gebruikmaken van het keurmerk/logo op uw eigen website.

Als je kunt voldoen aan de checklist kom je in het kwaliteitsregister voor Paardencoaches. Het kwaliteitsregister is een register welke V-PCN behartigd voor haar leden, uitgangspunt; vergoedingenstroom creëren voor cliënten. Niet onbelangrijk: Een document waardoor de coach zich kan profileren ten opzichte van niet geregistreerde coaches. De coach laat zien dat zij kwaliteit borgt voor haar cliënten en bereid is mee te doen aan beroepsontwikkeling.

Belangrijkste uitgangspunt: Men laat zien handelingsbekwaam te zijn m.b.t. inzet van paarden en mensen emotioneel te kunnen ondersteunen tijdens de sessie. De sessie is fysiek en emotioneel veilig te stellen.

Uiteindelijk toont de coach de ‘tools’ in handen te hebben om de cliënt veiligheid te kunnen bieden.