Keurmerken

Voor opname in het basiskeurmerk van Paardencoaches en therapeuten is ieder diploma of certificaat vanuit een opleider in de branche welkom. Een zelfbenoemde Paardencoach of therapeut komt niet in aanmerking voor het basiskeurmerk alsmede een opleiding welke korter dan tien lesdagen heeft bestaan.

Voor het Excellent-keurmerk gelden geheel andere eisen. Dit omdat excellent in aanmerking komt voor diverse vergoedingenstromen en we te maken hebben met eisen vanuit derden welke de kwaliteit bewaken. De eisen van het excellent keurmerk valt te denken aan het hebben van minimaal HBO-niveau en kunnen werken met evidence based methodieken, hierover binnenkort meer.

Registratie eisen voor het basiskeurmerk

Waar V-PCN naar kijkt voor registratie bij coaches en therapeuten binnen het basiskeurmerk:

 • Achtergrond psychologisch/pedagogisch SPH/MWD/CMV/agogisch/therapeutische –>ervaring/diploma.
 • Eventuele aanvullende coachdiploma’s/certificaten.
 • Hippische ervaring (aantoonbaar en minimaal 5 jaar).
 • Basisopleiding tot Paardencoach of equitherapeut.
 • In bijzondere gevallen, is er ruimte middels eigen verklaring om andere routes te onderschrijven en wordt de kwaliteitsborging op een andere manier bekeken.

Om van het basiskeurmerk voorzien te blijven wordt 1x per 2 jaar bijscholing verwacht. Hierover volgt nog nadere informatie.

Onder kwaliteit van zorg, als het gaat om het coachen van een cliënt met paarden, verstaan wij het kunnen borgen van A. de fysieke veiligheid met betrekking tot cliënt en paard en B. de emotionele veiligheid met betrekking tot welke grondhouding/technieken de coach zich profileert. Te meten aan bovenstaande, welke zich in een checklist vertaalt. Deze checklist vindt u hier.

Download checklist

Wat levert het keurmerk u op?

 • Een registratie in het V-PCN kwaliteitsregister
 • Registratie op de website V-PCN met naamsvermelding
 • U ontvangt een plaquette voor op uw praktijk
 • U mag deelnemen aan de jaarlijkse bijeenkomst
 • Om uw keurmerkregistratie te behouden laat u zich 1 x per twee jaar bijscholen en toont hier kwaliteit mee aan
 • U profileert door met diploma/certificaat binnen de branche werkzaam te zijn
 • U mag gebruikmaken van het keurmerk/logo op uw eigen website

Als je kunt voldoen aan de checklist kom je in het kwaliteitsregister voor Paardencoaches en Equitherapeuten te staan. Het kwaliteitsregister is een register welke V-PCN behartigd voor haar leden, uitgangspunt; vergoedingenstroom creëren voor cliënten. Niet onbelangrijk: Een document waardoor de coach zich kan profileren ten opzichte van niet geregistreerde coaches. De coach/therapeut laat zien dat zij kwaliteit borgt voor haar cliënten en bereid is mee te doen aan beroepsontwikkeling.

Belangrijkste uitgangspunt: Men laat zien handelingsbekwaam te zijn m.b.t. inzet van paarden en mensen emotioneel te kunnen ondersteunen tijdens de sessie. De sessie is fysiek en emotioneel veilig te stellen.

Uiteindelijk toont de coach/therapeut de ‘tools’ in handen te hebben om de cliënt veiligheid te kunnen bieden.

Excellent keurmerk

Voor het Excellent-keurmerk zijn we momenteel nog bezig met de vereisten, zo wordt er ook gekeken naar welke specialisatie men met welke doelgroep heeft en men moet een Evidend Based techniek kunnen hanteren. Deze is uitgebreider en minimaal op HBO-niveau dan wel daarmee vergelijkbaar. Daarbij zal therapeutisch werken met paarden en coachen met paarden uitgesplitst en anders gedefinieerd zijn omdat dit andere expertise vergt.

Contact opnemen

Wilt u meer informatie over Vereniging Paarden Coaching Nederland? Via onderstaand contactformulier kunt u contact opnemen.